PEKSAN PERSONEL KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
30. YILIMIZ
Ana Sayfa      PDKS Yazılımları

PEKSAN Omni  Personel Devam Kontrol Sistemi Programı   

 
 • Sınırsız personel tanımlanabilir.
 • Tek tip haftalık çalışma programı vardır.

  Ücret hesaplaması yapılabilir.

  Tek tip fazla mesai hesabı yapılabilir.

  İki tarih arası giriş çıkış raporu alınabilir.

  Excel ve txt dosyalarına aktarım yapılabilir.

  Yazılım otomatik olarak yedekleme yapar.

  En kolay ve en ekonomik personel takip sistemidir. 

  Personelinizin normal çalışma saatlerinin ve fazla mesai toplamının bilgisine ulaşabilirsiniz.

  Fazla mesai hesaplayabilirsiniz. Basit usulde maaş ve fazla mesai ücreti hesaplaması da yapabilirsiniz.

  Geliştirdiğimiz Peksan Personel Takip Sistemi ile personelinizin giriş çıkış saatlerinin raporunu istediğiniz tarih için veya tarihler arası rahatlıkla alabilirsiniz.
   
   
   
   
   
  PEKSAN50 PDKS Personel Devam Kontrol Sistemi Programı    
   
  Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmıştır.Sınırsız personel tanımlanabilir.Yazılım çok kullanıcılıdır. Kullanıcılar için yetkilendirme sistemi vardır.

  Personele ait firma, çalışma, özlük bilgileri ve kullanıcı tarafından tanımlanabilen 10 adet ilave bilgi bulundurur. Girilen tüm bilgilerle sorgulama işlemi yapmak mümkündür.

  Saatlik, günlük, haftalık ve aylık ücret biçimi vardır. Hesaplamaları bu ücret biçimlerine göre farklı şekillerde yapabilir.

  Personelin geçiş zamanları program üzerinden değiştirilebilir. Yapılan tüm değişiklikler, asıl bilgilerle birlikte saklanır, gerekli olunca tekrar gerçek değerlere dönüşüm yapılabilir.

  2 adet fazla mesai katsayısı vardır. Yapılan fazla mesailerin kısıtlanması, eksik çalışma süresinin fazla mesailerden telafisi mümkündür.

  Çalışılan saatler, tam ve yarım saatlere yuvarlanabilir.

  Haftalık tatil hakediş koşulu tanımlanabilir. Bu koşul gün veya saat olarak belirtilebilir.

  Sınırsız sayıda ücretli veya ücretsiz izin-mazeret tanımı yapılabilir. Bu izinler, haftalık tatil hakedişine yansıtılabilir.

  Avans, kazanç, kesinti tanımlanabilir. Kesinti hem parasal hem süre olarak yapılır.

  Tüm personel için veya gruplayarak topluca bilgi düzenlemesi yapılabilir.

  Programda, firmaların genel olarak kullanacağı şekilde raporlamalar vardır:
  -Girişler-Çıkışlar,
  -İşte Bulunanlar-Bulunmayanlar,
  -Eksik Giriş-Çıkışlar,
  -Düzenlenmiş Giriş-Çıkışlar,
  -Geç Girişler ve Erken Çıkışlar,
  -Fazla Mesailer,
  -İzinler-Mazeretler,
  -Toplam Saat,
  -Detaylı Saat,
  Ayrıca kullanıcılar tarafından isteğe göre rapor düzenlenebilir. Raporlamalarda personele ait tüm bilgiler doğrultusunda filtre yapılabilir. Raporlar Excel, Word ve txt formatlarında üretilir.

  Personele ait anlık puantaj ve ücret hesabı alınabilir.

  Puantaj tablosundan, diğer bordro ve insan kaynakları programlarına bilgi transferi mümkündür.

  Ücret dökümü hem tablo olarak hem personele verilebilecek bir hesap pusulası olarak yapılır. Ücret yuvarlaması yapılabilir
   
   
   
   
   
  PEKSAN100 PDKS Personel Devam Kontrol Sistemi Programı    
   

  Orta ve büyük boyutlu işletmeler için tasarlanmıştır.Sınırsız personel tanımlanabilir.Çok kullanıcılı ve yetkilendirme sistemi vardır.

  Personele ait firma, çalışma, özlük bilgileri ve kullanıcı tarafından tanımlanabilen 10 adet ek bilgi içermektedir. Girilen tüm bilgilerle sorgulama işlemi yapmak mümkündür.

  Değişken vardiya düzenine uygundur. Program, personelin giriş zamanına göre uygun olan vardiyaya geçer bu vardiyaya göre hesaplama yapar.

  Çalışılan günün bir gün öncesi veya bir gün sonrası vardiya başlangıcı olarak verilebilir. Bu özellik gece başlayan ve ertesi gün için hesaplanan mesailerde kolaylık sağlar.

  Saatlik, günlük, haftalık ve aylık ücret biçimi vardır. Hesaplamaları bu ücret biçimlerine göre farklı şekillerde yapabilir.

  Asgari Geçim İndirimi tanımlanabilir.

  Personelin geçiş zamanları program üzerinden değiştirilebilir. Yapılan tüm değişiklikler, asıl bilgilerle birlikte saklanır, gerekli olunca tekrar gerçek değerlere dönüşüm yapılabilir.

  4 adet fazla mesai katsayısı vardır. Yapılan fazla mesailerin kısıtlanması, eksik çalışma süresinin fazla mesailerden telafisi mümkündür.

  Çalışılan saatler, tam ve yarım saatlere yuvarlanabilir.

  Haftalık tatil hakediş koşulu tanımlanabilir. Bu koşul gün veya saat olarak belirtilebilir.

  Sınırsız sayıda ücretli veya ücretsiz izin-mazeret tanımı yapılabilir. Bu izinler, haftalık tatil hakedişine yansıtılabilir.

  Avans, kazanç, kesinti bilgileri girilebilir. Kesinti hem parasal hem süre olarak yapılır.

  Tüm personel için veya gruplayarak topluca bilgi düzenlemesi yapılabilir.

  Programda geniş raporlama seçenekleri vardır:
  -Girişler-Çıkışlar,
  -İşte Bulunanlar-Bulunmayanlar,
  -Eksik Giriş-Çıkışlar,
  -Düzenlenmiş Giriş-Çıkışlar,
  -Geç Girişler ve Erken Çıkışlar,
  -Fazla Mesailer,
  -İzinler-Mazeretler,
  -Toplam Saat,
  -Detaylı Saat,
  -Yıllık İzin Hakedişleri,
  -İş Gücü Tablosu
  -Devamsızlık Tablosu
  Ayrıca kullanıcılar tarafından isteğe göre rapor düzenlenebilir. Raporlamalarda personele ait tüm bilgiler doğrultusunda filtre yapılabilir. Raporlar Excel, Word ve txt formatlarında üretilir.

  Personele ait anlık puantaj ve ücret hesabı alınabilir.

  Puantaj tablosundan, diğer bordro ve insan kaynakları programlarına bilgi transferi mümkündür.

  Ücret dökümü hem tablo hem de personele verilebilecek bir hesap pusulası şeklinde olabilir. Ücret yuvarlaması yapılabilir